Hjälp för Maze Generator

Den här webbplatsen skapar s k perfekta labyrinter, dvs labyrinter med exakt en lösning och utan isolerade sektioner. Den skapade labyrinten visas på skärmen men kan också laddas ned som en PDF-, SVG- eller PNG-fil.

Form

För närvarande är fyra olika former tillgängliga:

Rektangulär labyrint

Stil

För närvarande är tre olika stilar tillgängliga:

Bredd och höjd

Bredden och höjden talar om hur många celler labyrinten ska bestå av. De måste vara mellan 2 och 200. Observera dock att labyrintens proportioner även påverkas av vilken stil som används.

Inre bredd och inre höjd

Den inre bredden och inre höjden beskriver hur många celler det valfria inre rummet ska bestå av. De måste vara mellan 2 och den aktuella bredden eller höjden minus 2. Observera dock att labyrintens proportioner även påverkas av vilken stil som används.

Cirkulär labyrint

Ytterdiameter

Ytterdiametern talar om hur stor labyrinten ska vara. Den måsta vara mellan 5 och 200 celler.

Innerdiameter

Innerdiametern beskriver hur stor det centrala rummet ska vara. Den måste vara minst 3 celler och som mest 2 celler mindre än ytterdiametern. En annan begränsning är att skillnaden mellan ytter- och innerdiameter måste vara ett jämnt antal celler. Men oro dig inte, siffrorna kommer i de allra flesta fall justeras automatiskt till något som fungerar.

Triangulär labyrint

Sidolängd

Sidolängden beskriver hur långa (i celler) triangelns sidor ska vara. Den måste vara mellan 3 och 200 celler.

Inre sidolängd

Den inre sidolängden anger hur långa (i celler) det valfria triangulära inre rummets sidor ska vara. Den måste vara minst 3 celler men skillnaden mellan sidolängden och den inre sidolängden måste också vara jämnt delbar med tre. Systemet kommer försöka justera detta värde till ett som är giltigt. Om du inte vill ha något inre rum anger du 0 här.

Hexagonal labyrint

Stil

För närvarande är två olika stilar tillgängliga:

Sidolängd

Sidolängden beskriver hur långa (i celler) hexagonens sidor ska vara. Den måste vara mellan 1 och 120 celler.

Inre sidolängd

Den inre sidolängden beskriver hur långa (i celler) det valfria hexagonala inre rummets sidor ska vara. Den måsta vara minst 1 cell men måste även vara minst 1 cell mindre än sidolängden. Systemet kommer försöka justera detta värde till ett som är giltigt. Om du inte vill ha något inre rum anger du 0 här.

Börjar från

Standardinställningen är att labyrinten börjar längst upp och, följaktligen, slutar längst ned (eller i mitten om det är en cirkulär labyrint). Du kan vända på detta så att labyrinten börjar längst ned eller i mitten och slutar längst upp. Detta gör faktiskt skillnad även om det kanske inte verkar så vid en första anblick. Algoritmen som skapar labyrinten är gjord så att labyrinten blir svårare att lösa om man börjar vid den utpekade starten. Så om du planerar att göra något i stil med "Hjälp Max att hitta sin hund" ska du placera Max där du angett att början är och hunden i andra änden.

Avancerade inställningar

De här inställningarna styr genereringsalgoritmen men eftersom den använder en bra slumptalsgenerator garanterar de inte att en labyrint har en speciell egenskap. Om man t ex sätter E-värdet till 100 betyder det inte att man alltid kommer att få en elitistisk labyrint.

Utskrift

Det är givetvis möjligt att skriva ut labyrinten genom att skriva ut webbsidan eller genom att högerklicka på labyrinten och välja "Skriv ut bild...". Du kommer dock att få mycket bättre utskriftskvalité genom att ladda ner PDF-filen (i ett lämpligt sidformat) och skriv ut den i stället. Orsaken till det är att labyrinten är lagrad som en vektorbild i PDF-filen och därför kommer att skalas till den upplösning din skrivare stödjer utan att förlora skärpa.

Återvänd till labyrintgeneratorn


Copyright © 2019 JGB Service