Maze Generator

(2 till 200 celler)
(2 till 200 celler)
(0 eller 2 till bredd - 2 celler)
(0 eller 2 till höjd - 2 celler)
Avancerat: (0 till 100), (0 till 100)

Nyheter

  • Lade till två nya former för labyrinterna: Triangulära och hexagonala.
  • Designade om användargränssnittet något. Du väljer nu först labyrintens form, rektangulär (mer eller mindre), cirkulär eller något av de två nya alternativen triangulär och hexagonal.
  • Lade till möjligheten att välja om man vill ha ett centralt rum i alla labyrinter (obligatoriskt i den cirkulära).
  • Lade till en inställning för att prioritera cirkulära korridorer i den cirkulära labyrinten.
Copyright © 2017 JGB Service