Maze Generator

(2 till 200 celler)
(2 till 200 celler)
(0 eller 2 till bredd - 2 celler)
(0 eller 2 till höjd - 2 celler)
Avancerat: (0 till 100), (0 till 100)

Nyheter

  • Lade till möjlighet att använda hexagonala rum i labyrinter med hexagonal form (tidigare användes alltid triangulära rum men nu kan man välja).
  • Lade till stöd för att visa labyrinter med hexagonala rum som linjer att följa i stället för korridorer, tidigare var detta bara möjligt för labyrinter med kvadratiska rum.
  • Lade till två nya former för labyrinterna: Triangulära och hexagonala.
  • Lade till möjligheten att välja om man vill ha ett centralt rum i alla labyrinter (obligatoriskt i den cirkulära).
Copyright © 2018 JGB Service